Böyle çöpe gidiyor aslında bağış yapıp vergiden muaf olabilirler

DüzceSonHaber

Böyle çöpe gidiyor aslında bağış yapıp vergiden muaf olabilirler
6.07.2021 - 19:37
Özel Haber

Düzce’de bazı zincir marketler son tüketim tarihi geçen ürünleri acımadan çöpe atıyorlar. Henüz ambalajları dahi açılmayan gıda ürünleri ise vatandaşlar tarafından çöpten toplanarak tüketiliyor. Ancak firmalar son tüketim tarihi gelmek üzere olan ürünlerden gelir elde biliyorlar.

Düzce’de bazı zincir marketler son tüketim tarihi geçen ürünleri henüz ambalajları açılmadan çöpe atıyorlar. Her gün tonlarca ekmek, tavuk, peynir gıda maddelerinin atıldığı çöplerin başına gelen vatandaşlar ise bu ürünleri toplayarak tüketiyorlar ve sağlıklarını tehlikeye atıyorlar.

SON TÜKETİM TARİHLERİ KONTROL EDİLİP GIDA BANKASINA BAĞIŞ YAPILABİLİR

Düzce Belediyesi tarafından da uygulanan gıda bankası oluşumu sayesinde zincir marketler ürünlerinin son tüketim tarihlerini kontrol ederek 3-4 gün kala bu ürünleri çöpe atmak yerine bağışta bulunabilirler. Bu sayede henüz ürünlerin kullanım tarihi geçmeden yüzlerce kişi henüz ambalajı açılmayan ürünleri evlerine gönül rahatlığı ile götürebilir.

FİRMALAR BU ÜRÜNLERDE KDVDEN MUAF

Diğer yandan gıda bankasına ürün veren firmalarda kar elde etmiş oluyorlar.

02.01.2004 tarihli, 25334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5035 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 40 ve 89 no’lu maddelerinde ve 3065 sayılı KDV Kanununun 17 no’lu maddesinde yapılan değişikliklerle Gıda Bankacılığı faaliyetlerini destekleyecek vergi düzenlemeleri yapılmıştır:

GVK 40. Madde: “Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler” başlıklı maddesine, “gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedelinin, matrahın tespitinde gider olarak kaydedileceği” hükmü eklenmiştir.

GVK 89. Madde: Mükelleflerin yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirlerden yapabilecekleri indirimleri listeleyen bu maddeye, “fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedelinin tamamı, yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirilir” hükmü eklenmiştir.

KDVK 17. Madde: “Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar” başlıklı maddeye gıda bankacılığı ile ilgili olarak, “fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda maddelerinin teslimi KDV’den müstesnadır” hükmü eklenmiştir.

251 No’lu Gelir Vergisi Tebliği (RG No: 25409, 21.03.2004): Bu tebliğ ile 5035 sayılı kanuna atıfta bulunularak, gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Tebliğe göre, bağışın tüzüğünde veya senedinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapacağı hükmü bulunana bir derneğe veya vakfa yapılması gerekmektedir. Tebliğde ayrıca, bağışa konu mallar, bağışın niteliği, bağışı yapanların ve alanların düzenlemesi gereken evraklar, kayıt düzeni ve beyannamelerde gösterim gibi konular da belirtilmiştir.

31.12.2004 tarihli, 25607 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirası’na Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, gıda bankacılığının kapsamı genişletilmiş ve giyecek, temizlik, yakacak bağışlarının da maliyet bedeli üzerinden gider kaydedilebileceği hükmü konmuştur.


Editör: T. Solmaz