Mezbahane ihaleye çıkıyor! İşte detaylar.

DüzceSonHaber

Mezbahane ihaleye çıkıyor! İşte detaylar.
21.04.2022 - 11:00
Haber Merkezi

Düzce Belediyesi Mezbaha sorununu çözüyor.  Mezbahanın işletme hakkı ihale ile 1 yıllığına kiraya verilecek. Bir yıllık kira bedeli 156 bin TL olarak belirlendi.

 İşte ihaleyle ilgili detaylar;

Mülkiyeti Belediyemize ait Düzce İli, Merkez İlçesi, Mergiç Mahallesi, 2130 Cadde No:31 adresinde, 86 ve 367 nolu parseller üzerinde bulunan, Düzce Belediyesi Mezbaha Tesisinin 1 (Bir) yıl süre ile işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü Artırma yöntemi ile kiraya verilecektir. İhale 28.04.2022 Perşembe günü, saat 16:30’ da Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale edilecek Mezbaha Tesisine ait tahmini bedeli 156,000.00 TL’ (KDV hariç)  dir. Geçici teminat tutarı ihale bedelinin %3 oranından 4,680.00 TL’dir. Kesin teminatı ise geçici teminat bedelinden az olmamak üzere ihale sonucu ortaya çıkacak olan bedel üzerinden  %6 oranında hesaplanacaktır.

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

•             Gerçek Kişiler İçin;

a)            Kanuni ikametgâh belgesi (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden)

b)           Nüfus kayıt örneği (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden)

c)            2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı)

d)           İhale dokümanının satın alındığına ilişkin Düzce Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne alınan makbuz ve Bankaya yatırılmış ise banka dekontunun aslı,

e)           2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanları.

f)            İhale tarihinden önceki son beş(5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş; isteklinin vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı,

g)            İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş; isteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek belgenin aslı,

h)           Noter tasdikli imza sirkülerinin aslı, (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

i)             İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi aslı, (İhalenin yapıldığı yılda noter   tasdikli olacaktır.)

j)             İlan metni, kira sözleşmesi ve ihale şartnamesindeki ve eklerinin tüm hükümleri okuyup aynen kabul ettiğine ilişkin taahhüt vermesi.

k)            İstekinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli tüm belgelerin verilmesi esastır.)

 

•             Tüzel Kişiler İçin;

a)            Vergi Levhası

b)           Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı,

c)            Tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

d)           Şirket Ana Sözleşmesi veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,

e)           2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı)

f)            İhale dokümanının satın alındığına ilişkin Düzce Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne alınan makbuz ve Bankaya yatırılmış ise banka dekontunun aslı,

g)            2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanları.

h)           İhale tarihinden önceki son beş(5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş; isteklinin vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı,

i)             İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş; isteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek belgenin aslı,

j)             İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi aslı, (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

k)            İlan metni, kira sözleşmesi ve ihale şartnamesindeki ve eklerinin tüm hükümleri okuyup aynen kabul ettiğine ilişkin taahhüt vermesi.

l)             İstekinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli tüm belgelerin verilmesi esastır.)

 

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.

İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Düzce Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak görebilir. İhaleye katılım için doküman satın alınması zorunludur. İhale dokumanı 500 TL’dir. İlan olunur.                                                                                                     

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 


Editör: D. Son Haber

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Son Haber (www.duzcesonhaber.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.