• 25.11.2021 14:13

Teknoloji ve ekonominin dönüşümü bizi yavaş bir şekilde ama derinden değiştiriyor. 

Bunun nedeni ekonomisi, teknolojisi, bilgisi ve değerleriyle yeni dünyaya katılmayı seçmemizdir.

Kocaeli’nde büyük bir market açan bir büyüğümüz insert için artık çalışma yapmadığını instagram üzerinden yaptığı bir reklam çalışmasının daha etkili ve daha ekonomik ve çok daha hızlı olduğunu söyledi.

Otopark alanı o kadar doluydu ki araç park edecek yeri yoktu.

Reklam elektronik ortama kaydı. İnsert, yazılı basın, bilbord vb reklamcılık etkisini gün geçtikçe azaltmakta.

Teknolojiye ve zamana maalesef yenik düşmek zorunda.

Karadeniz İletişim Araştırmaları Dergisi * 2019/2Prof Dr. Derya Öcal hoca bu durumu çok güzel anlatmış.

Günümüz üretim, pazarlama, dağıtım ve tüketim süreçlerinin tamamında teknolojik yönetim stratejileri hakimiyet kazanmıştır. 

İnsan yaşamında ‘mobilite’ esnekliği kazanan teknoloji ve araçlar, bireyin yaşamının her anının ele geçirilmesini kolaylaştırmıştır. 

Bireyin, iletişim ve etkileşim süreçleri ağırlıklı olarak teknoloji odaklı bir hal almıştır. Yakın çevresine giderek uzaklaşan birey için etkileşim alanı sosyal medya üzerinde yapılanmış bulunan sanal dünyadır. 

Bu sanal dünya bireyin satın alma ve tüketme eylemselliğinde de kilit rol oynamaktadır. Ürünler dünyasının büyülü sahnesi olarak sanal ortamlar, tüketen birey için her istediğinde her istediğine ulaşabileceği yanılgısı açığa çıkarmaktadır. 

Satış, pazarlama ve reklamcılık endüstrileri de sanal dünya içerisinde tüketen bireyin yanıbaşında konumlanmış bulunmaktadır. Markaların boy gösterdiği sosyal medya, bireyi hem tüketici hem de paylaşımları aracılığıyla yeniden üreticisi/taşıyıcısı/dağıtıcısı konumuna taşımaktadır. Bu bağlamda teknoloji ile çepeçevre sarılmış olan günümüz dünyasında tüketen bireyin dönüşümünü ele almak ve irdelemek önem kazanmaktadır.

Burada artık mekanın ve yerin önemi kaybolmaya başladı. Düzce’de faaliyete geçen Getir ara bir sokak ta depo tutarak 10-15 motor kurye ile sabahtan akşama kadar hizmet veriyor.

Yani yüksek kira yok. 

Müşterinin gelmesini beklemek yok. Her şey ayağa hizmet. Bunun bedeli var bu bedeli tüketici ödemeyi kabul ediyor ise sıkıntı yok.

Burada artık günümüzde her şey mobil. https://www.duzcesonhaber.com/ Sitemize ulaşımlara baktığımızda %85 civarında mobil yani telefonla girip haber alma hakkını kullanıyor. Bu durumun herkes farkına varmalı. Bu platformların maliyetleri çok uygun..

Teknoloji ve insan alışkanlıkları değişiyor.

Direnmek yerine  sahada yerinizi alın.
Ve teknolojiyi takip edin.