Hekimler 14 Mart’ta taleplerini ilettiler

DüzceSonHaber

14.03.2022 - 12:35
Güncelleme 14.03.2022 - 13:07
Haber Merkezi

Hekim Birliği Sendikası ve Tabip-Sen üyeleri 14 Mart’ta talep ve isteklerini kamuoyuna duyurmak için bir araya geldiler. Yaptıkları açıklamada iş bırakmalarının nedenleri ile hekimlik mesleğinin gereken saygıyı görmesi için yapılması gerekenleri anlattılar.

Hekimler adına açıklama yapan Muhammet Engin Özcan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Bugün burada iki amaç için toplanmış bulunmaktayız. İlk olarak 14 mart Tıp Bayramı nedeniyle bir arada bulunuyoruz. Bu vesileyle konuşmama başlamadan önce pandemi nedeniyle özveriyle yürüttükleri olağanüstü çalışma şartları altında hayatını kaybeden tüm hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlarımızı saygıyla anıyoruz.

Bugün biz hekimlerin gayet iyi bildiği gibi 14 Mart tarihçesini bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Niçin Tıp Bayramını 14 Martta kutluyoruz?

14 Mart Osmanlı döneminde modern tıp eğitiminin başlangıcı olan tarihtir. Yine bir 14 mart gününde tarihler  1919 u gösterirken tıbbiyeli Hikmet BORAN ın mektebi tıbbiyeyi şahanenin iki kulesi arasına şanlı bayrağımızı asarak Hekimlerin İşgale başkaldırısını başlatmasıyla daha önemli bir anlam kazanmıştır. Bu kutsal miras Türk hekimlerince tıp bayramı olarak kutlanılmaktadır ve haykırıyorum ki 14 Mart  tıbbiyelilerindir ve son nefesimize dek bu mirası omuzlarımızın üzerinde taşıyacağımıza söz veriyoruz.

Hepinizin malumu olduğu gibi bugün ki gibi 17 şubatta, hekim arkadaşlarımızla yine burada toplanarak bir kısım sorunlarımızı anlattık. Ne yazık ki o günden bu güne taleplerimize söylemlerden başka karşılık bulamamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Büyük devletimiz için haklı taleplerimizi karşılamanın çok kolay olduğunun bilincindeyiz ve taleplerimizin sözlerle değil yasalar ve yönetmeliklerle karşılanmasını bekliyoruz.

14-15-16 martta iş bırakacağımızı elimizden geldiğince duyurmaya çalıştık. Amacımız kendi çalışma sorunlarımıza çözüm bulmaya çalışırken siz kıymetli vatandaşlarımıza da hak ettiğiniz kaliteli sağlık hizmetini vermektir. Aranızda 5-10 dakikalık muayene sürelerinden memnun olan, hastanelere sadece bizlerin yüzlerini görmek için gelen olmadığının bilincindeyiz. Sizlere ayırmamız gereken sürenin 20 dakikadan az olmaması gerekmektedir, fakat daha öncede belirttiğimiz bu talebimiz karşılık bulmadı. Bu eylemimiz öncesinde yaptığımız MHRS randevularının iptali talebimizde idareler tarafından kabul görmedi. Bugün buraya kadar gelip muayene olamayan vatandaşlarımızın mağduriyeti için her ne kadar sorumluluğumuz olmasa da üzgün olduğumuzu belirtmek isterim.

Hekimlerin bugün baktığımızda çalışma şartlarında ki acımasız çetin koşullar maddi ve manevi olarak huzursuz, yorgun ve hatta tükenmişlik durumu bu eylemin nedeni olmuştur.

Bu nedenle bağlı olduğumuz Hekim Birliği Sendikası adına 14 Mart Tıp Bayramıyla başlayan  15-16 Mart günlerinde devam edecek olan iş bırakma kararına uyuyoruz. Diğer sendikalarla birlikte aldığımız bu iş bırakma kararımızda taleplerimiz:

1) Hastane, ASM, ADSM'lerde güvenliğin gerçek anlamda sağlanması için güvenlik görevlileri ve gerekli araç, cihaz gibi donanım yeterli sayıda bulunması ve kurumlara kontrollü giriş sağlanması.  Şiddete karşı mücadelede daha etkin, caydırıcı yaptırım ve usullerin TCK ve CMK’da yer alacak şekilde düzenlenmesi, cezası kesinleşen faillerin sağlıkla ilgili sosyal güvenlik hakkından mahrum bırakılması

2) Malpraktis yani tıbbi kusur davalarında hekimler ve diş hekimlerinin , hakimler gibi güvence altına alınması. Kast unsuru olmadıkça, hekimlerin hapis cezası ile yargılanmaması ve tazminatın hekime rücu edilmemesi

3) Tüm hekimler arasında eşit işe eşit ücret anlayışı sağlanarak, aynı eğitim düzeyindeki hekimlerin statü farklılıklarından doğan ücret ayrımları kaldırılması. Genel bütçeden ödenen ve emekliliğe yansıyan tek kalem maaş düzenlenmesi ve bu maaşın en az kıdemli tabip albay veya 1’inci dereceye ayrılmış 10 yıllık hakim ve savcı maaşı düzeyinde olması

4) Aile Hekimliğindeki sözleşme ve ödeme yönetmeliği derhal geri çekilmesi aile hekimlerinin vekaletsiz izne çıkabilmesi. Aile hekimliğinde hak ediş ücretlendirmesinde 2700 nüfusa düşülse dahi aile hekiminin sorumlu olduğu nüfus 4 bin gibi hak ediş alması için katsayılar artırılması., Son 5 yıldaki cari gider kaybının yerine konması, cari giderin yıllık hesaplanması ve gider kalemlerine göre yapılması. Aile hekimliği için açılacak tüm binaların idare tarafından kamu binası olarak tedarik edilmesi ve aile hekimlerine tahsis edilmesi

5) Asistan hekimlere 24 saati aşan mesai uygulamalarına son verilmesi. Asistan hekimler nöbet ücreti tehdidi ile fazla mesaiye zorlanmaması ve borçlanma senetlerinin kaldırılması. Özellikle  Uzmanlık ve yan dal eğitimi sonrası mecburi hizmet kaldırılması.

Unutulmamalı ki sağlıklı, mutlu ve refah bir toplumun yolu sağlıklı hekimlerden geçer. Karşınızda duran doktorların hepsi sizler gibi ailelerde yetişmiş vatansever insanlardır. Hekimler olarak sorunlarımızın duyulması ve çözülmesi için, gelecekte bu mesleği seçecek sizlerin evlatlarına mutlu bir çalışma ortamı bırakabilmek için, evlatlarımızın geleceği için, bizleri okutmak için bin bir fedakarlığa katlanan anne ve babalarımızın üzerimizdeki hakkı için Müjde müjde diye başlayan algılara kanmıyoruz. Sağlıkta şiddeti önleyen bir yasa, malpraktiste koruyan bir yasa çıkana, temel emekliliğe yansıyan maaş ödenene, özlük hakları düzenlenene, ödeme sözleşme yönetmeliği kalkana kadar hiçbir yere gitmiyoruz, mücadeleye devam edeceğiz.

Bu haklı sebeplerle 14 Mart Tıp Bayramımızı tekrar kutluyor, vatandaşlarımıza hastalarımıza yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz. Ve son olarak açık açık belirtmekte fayda görüyoruz ki bizler her daim Hekim olmaktan onur duyuyoruz. Hekim Birliği Sendikası Yönetim Kurulunca alınan 14-15-16 Mart 2022 tarihlerinde istisnai birimler hariç  Meşru iş bırakma kararımızı Kamuoyuna Saygı ile Duyuruyoruz.


Editör: D. Son Haber
Youtube kanalımıza abone olarak yeni
videolarımızdan ilk siz haberdar olun.
Youtube Adresimiz