Hazırladığı kanun teklifiyle tarihe geçebilir

DüzceSonHaber

Hazırladığı kanun teklifiyle tarihe geçebilir
1.09.2021 - 12:09
Kaynak: Haber Merkezi

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, İSKİ gibi bazı kurum, kuruluş ve belediyelerin su havzası ilan ettiği bölgelerin ihtiyaçlarını gidermesiyle ilgili olarak kanun teklifi hazırladı. Yılmaz'ın hazırldığı teklifin MHP grubundan geçerek TBMM genel kuruluna gelmesi bekleniyor. Kanun teklifi kabul edilirse Yılmaz'ın adı siyaset tarihine yazılacak.

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, 1053 sayılı belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme, kullanma ve endüstri suyu temini hakkında kanunda değişiklik yapılması için kanun teklifi hazırladı. 

Yılmaz tarafından hazırlanan kanun teklifinde İSKİ gibi kurum ve kuruluşlar ile büyükşehir belediyelerinin içme suyu havzası ilan ettiği bölgelerde ciddi yatırımlar yapması isteniyor. 

Buna göre hazırlanan ve 1053 sayılı kanun maddesine eklenmesi istenilen madde de "Büyükşehirlere su sağlamak amacıyla il sınırları dışında içme ve kullanma suyu havzası ilan edilen bölgelerde bulunan belediye, belde, köy, mezra gibi yerleşim birimlerinin su, kanalizasyon, arıtma tesisi, çöp depolama alanı gibi su kaynaklarını kirletilmesini önleyen alt yapı tesislerinin yapımını ve işletmesini bölgeyi su havzası ilan eden büyükşehir belediyesi tarafından yapılır. İçme ve kullanma suyu ilan edilen bölgelerde bulunan belediye, belde, köy, mezra gibi yerleşim birimlerinde yaplacak ve işletilecek tesislerin yapımı ve işletilmesi için su temin eden ilgili büyükşehir belediyeleri su havzasının bulunduğu büyükşehir belediyesi veya il özel idaresiyle yapılacak protokolle yapımının ve işletilmesinin bedellerini ödeyebilir" ifadeleri yer aldı. 


Editör: T. Solmaz