• 10.01.2022 11:24

Kerim olan Rabb'im! Merhamet göster,

Korkunç dehlizlere, itme Sen bizi!

Sonsuz hazinenden, kulların ister,

Muhanete muhtaç etme Sen bizi!

 

Sevdir n'olur Sen'in, sevdiklerini,

Dost eyle gerçekten, övdüklerini.

Gösterme huzurdan, kovduklarını.

Aynı mahallerde tutma Sen bizi.

 

Yapışıp elinden, sarsam beline,

Sel olup yolundan, varsam iline.

Komşu eyle Ol Muhammed Âline,

Zebâniden yana, katma Sen bizi.

 

Kul Garip'in hayalinde, düşünde,

Livâü'l-hamd Sancağının peşinde.

Cennetini umar, Kevser başında,

Nar-ı Cehenneme atma Sen bizi!